ด้วยเครื่องพับที่ทันสมัยเราสามารถพับงานได้ยาวถึง 7.7ม. และต้องขอบคุณเทคโนโลยี Xpert LAMS จากยุโรปจึงได้องศามุมพับเสมอกันตลอดความยาว ซึ่งมีไม่กี่แห่งในไทยเท่านั้นที่ทำได้

Visitors: 97,718