เรามีบริการม้วนโลหะด้วยเครื่อง CNC จากอิตาลีอันทันสมัยเที่ยงตรง รองรับงานขนาดหนาสุด 25มม. ยาวสุด 2,500มม.

ตัวอย่างผลงาน

 
         
         
         
         
         
         
         
         
Visitors: 112,105