เป็นการเจาะวัสดุให้มีขนาดรูตามแบบ สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 

ตัวอย่างผลงาน

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Visitors: 114,420