เป็นการเจาะวัสดุให้มีขนาดรูตามแบบ สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 

Visitors: 97,718