ตัดแก๊ส CNC

ขอบเรียบ เนียนสุดกับความหนา 400มม. ควบคุมการตัดด้วย CNC ทำให้มีความแม่นยำสูง
Visitors: 107,800