เรามีบริการเชื่อมและประกอบงานโลหะด้วยช่างชำนาญการกว่า15ปี พร้อมรองรับงานโปรเจคต์ขนาดใหญ่ด้วยพื้นที่เชื่อมประกอบงานกว้างขวางกว่า 1,000ตร.ม.

Visitors: 97,718