ด้วยเครื่องพับที่ทันสมัยเราสามารถพับงานได้ยาวถึง7.7เมตรและต้องขอบคุณเทคโนโลยีXpert LAMSจากยุโรปจึงได้องศามุมพับเสมอกันตลอดความยาว ซึ่งมีไม่กี่แห่งในไทยเท่านั้นที่ทำได้

Bending capacity
up to 12mm. thickness and max length of 7700mm.
Visitors: 97,718