เรามีบริการม้วนโลหะด้วยเครื่องCNCจากอิตาลีอันทันสมัยเที่ยงตรง รองรับงานขนาดหนาสุด25mm. ยาวสุด2500mm.

Visitors: 104,306